LÒNG THAM DẠ HIỂM

LÒNG THAM DẠ HIỂM

 

Giúp tàu cứu hộ* thử dò coi

Bí mật quân binh chống lại nòi

Bộ mặt xâm lăng mang bị gậy

Ý đồ cướp đoạt chực đòn roi

Phô trương vũ khí hòng đe dọa

Kích động nhân dân dựng chuyện đòi...

Tô vẽ lưỡi bò nơi biển đảo

Lòng tham dạ hiểm có ngày toi.

 

* China giúp tàu cứu hộ su30 gặp tai nạn

 

Liêu Đình Bá

 

BÀI HỌA

 

HỔ GIẤY

 

Chủ đặt xem vờ dáng khó coi

Phương phi vài nét giống con nòi

Miệng cười toe toét chân huơ gậy

Mắt trợn nghiêng mình tay nắm roi

Tuế nguyệt ta đây hoàn trách nhiệm

Phong sương nó chịu kiếp toi đòi

Giang sơn chiếm đoạt thương bồi lở

Hổ giấy có ngày sẽ cháy toi

 

Thái Nguyên Bình

 

BÀI HỌA

 

CỨU HỘ... VỘI ĐẾN COI

Tai   nạn   SU   rơi   vội  đến  coi

Phô  bày   bộ  mặt  chó  săn  nòi

Mưu sâu  cướp đảo  vơ dầu mói

Kế hiểm  tranh ngầm vét  cá moi

"Lãng tử  hồi đầu" nên  muốn nói

"Phụ Phu nhắc nhỏ" chớ đua đòi

Lưỡi   bò   vẽ   bạy   đang  lòi  tói

Đợi  lúc Tòa tuyên :Khựa chết toi

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

BÀI HỌA

 

 ĐỘI LỐT NGHĨA NHÂN

 

Đội lốt nghĩa tình để xét coi

Dã tâm phương Bắc tổn thương nòi

Âm mưu bất động không mùi súng

Thủ đoạn nghi binh chẳng thước roi

Đê tiện chiêu bài nhằm thám thính

Thấp hèn kế hoạch để mua đòi

Giở trò bịp bợm hòng che đậy

Mộng ảo có ngày sẽ chết toi.

 

Liêu Đình Tự

 

BÀI HỌA

 

 

CHẮC SẼ…TOI!

 

“Tìm kiếm” giúp ta hãy thử coi

Muốn vào dò xét chính là nòi!

Xóa đi dấu vết rơi do…súng?

Làm lệch hiện trường rớt bởi...roi?

Bá chủ biển Đông luôn muốn chiếm

Riêng mình một cõi vẫn mong đòi

Tham thâm bày đặt nhiều mưu hiểm

Lặp lại ngàn xưa chắc sẽ…toi!

 

Lê Trường Hưởng

 

 

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Trường Hưởng đã góp bài họa hay 

"“Tìm kiếm” giúp ta hãy thử coi

Muốn vào dò xét chính là nòi!"

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa

CHẮC SẼ…TOI!

 

“Tìm kiếm” giúp ta hãy thử coi

Muốn vào dò xét chính là nòi!

Xóa đi dấu vết rơi do…súng?

Làm lệch hiện trường rớt bởi...roi?

Bá chủ biển Đông luôn muốn chiếm

Riêng mình một cõi vẫn mong đòi

Tham thâm bày đặt nhiều mưu hiểm

Lặp lại ngàn xưa chắc sẽ…toi!

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Bài họa chú Tự hay lắm 

"Đội lốt nghĩa tình để xét coi

Dã tâm phương Bắc tổn thương nòi"

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

 ĐỘI LỐT NGHĨA NHÂN

 

Đội lốt nghĩa tình để xét coi

Dã tâm phương Bắc tổn thương nòi

Âm mưu bất động không mùi súng

Thủ đoạn nghi binh chẳng thước roi

Đê tiện chiêu bài nhằm thám thính

Thấp hèn kế hoạch để mua đòi

Giở trò bịp bợm hòng che đậy

Mộng ảo có ngày sẽ chết toi.

 

Liêu Đình Tự

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Bình Xuyên ghé thăm trang góp bài họa hay 

"Lưỡi   bò   vẽ   bạy   đang  lòi  tói

Đợi  lúc Tòa tuyên :Khựa chết toi"

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn Thái Nguyên Bình đã góp bài họa hay.

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp cùng anh Liêu Đình Bá bài họa.

CỨU HỘ... VỘI ĐẾN COI

Tai   nạn   SU   rơi   vội  đến  coi

Phô  bày   bộ  mặt  chó  săn  nòi

Mưu sâu  cướp đảo  vơ dầu mói

Kế hiểm  tranh ngầm vét  cá moi

"Lãng tử  hồi đầu" nên  muốn nói

"Phụ Phu nhắc nhỏ" chớ đua đòi

Lưỡi   bò   vẽ   bạy   đang  lòi  tói

Đợi  lúc Tòa tuyên :Khựa chết toi

 

Nguyễn Bình Xuyên

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

HỔ GIẤY

Chủ đặt xem vờ dáng khó coi

Phương phi vài nét giống con nòi

Miệng cười toe toét chân huơ gậy

Mắt trợn nghiêng mình tay nắm roi

Tuế nguyệt ta đây hoàn trách nhiệm

Phong sương nó chịu kiếp toi đòi

Giang sơn chiếm đoạt thương bồi lở

Hổ giấy có ngày sẽ cháy toi

Thái Nguyên Bình