MỪNG VU QUY

MỪNG VU QUY

Khi mới quen nhau trải dỗi hờn

Thời gian tìm hiểu một lòng son

Hòa chờ chấp thuận nơi cha mẹ

Nam đợi tán thành phải đạo con

Hôn lễ tưng bừng, hoa kiệu rước

Cử hành long trọng, nhiễu dây buông

Tháng mười ngày Ngọ tơ duyên kết

Mừng chúc trăm năm ước nguyện tròn.

 

Liêu Đình Bá

 

BÀI HỌA

 

MỪNG VU QUI

 

Đã qua giai đoạn dỗi cùng hờn

Thề nguyện sống chung mãi sắt son

Gái đợi song thân ưng ý rể

Trai chờ phụ mẫu thuận dâu con

Gia đình quý mến không sao bỏ

Hai họ yêu chiều chẳng thể buông

Hôn lễ cử hành vui trọng thể

Trăm năm đã tính cuộc vuông tròn.

 

Lê Trường Hưởng

 

BÀI HỌA

 

MỪNG LỄ VU QUI

Đời ai yêu chẳng lúc hay hờn

Giấc mộng đá vàng mãi sắt son

Phu phụ tâm đầu tròn nghĩa thiếp

Rể dâu hiếu đạo trọn tình con

Tưng bừng hai họ lời hay chúc

Rộn rã bạn bè ý đẹp buông

Loan phụng hòa minh giai túc đế

Trăm năm hạnh phúc mãi vuông tròn.

 

Liêu Đình Tự

 

BÀI HỌA

 

 

CHÚC BÁCH NIÊN GIAI LÃO

Yêu nhau từng trải giận,thương,hờn

Bà  Nguyệt  xe  tơ  dặn  chúng  con

Dâu  Rể   chung  thề   câu   sắt  đá

Vợ Chồng nguyện ước chữ vàng son

Liên   hoan  hai  họ   tình  luôn  giữ

Tiệc cưới đôi bên nghĩa chả buông

Hạnh  phúc  lứa  đôi  cầu  trọn vẹn

Bách niên giai lão chúc vuông tròn

 

Nguyễn Bình Xuyên

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Bình Xuyên đã tham gia bài họa hay, chúc anh sức khỏe an lạc!

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp vui bài họa cung anh Liêu Đình Bá

CHÚC BÁCH NIÊN GIAI LÃO

Yêu nhau từng trải giận,thương,hờn

Bà  Nguyệt  xe  tơ  dặn  chúng  con

Dâu  Rể   chung  thề   câu   sắt  đá

Vợ Chồng nguyện ước chữ vàng son

Liên   hoan  hai  họ   tình  luôn  giữ

Tiệc cưới đôi bên nghĩa chả buông

Hạnh  phúc  lứa  đôi  cầu  trọn vẹn

Bách niên giai lão chúc vuông tròn

 

Nguyễn Bình Xuyên

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn chú Tự tham gia họa đều đều thơ rất hay.

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Trường Hưởng anh lớn tuổi hơn tôi mà bút lực không hề giảm, xướng họa bài nào cũng hay. Tôi từ ngày tai biến nhẹ lực bút giảm không còn như trước nữa, vui là chính. Mong anh giữ gìn sức khỏe để ra thơ hay anh em thưởng thức. Cảm ơn anh đã góp họa.

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

MỪNG LỄ VU QUI

Đời ai yêu chẳng lúc hay hờn

Giấc mộng đá vàng mãi sắt son

Phu phụ tâm đầu tròn nghĩa thiếp

Rể dâu hiếu đạo trọn tình con

Tưng bừng hai họ lời hay chúc

Rộn rã bạn bè ý đẹp buông

Loan phụng hòa minh giai túc đế

Trăm năm hạnh phúc mãi vuông tròn.

Liêu Đình Tự

 

Lê Trường Hưởng

Chào anh Liêu Đình Bá!

MỪNG VU QUY

 

Đã qua giai đoạn dỗi cùng hờn

Thề nguyện sống chung mãi sắt son

Gái đợi song thân ưng ý rể

Trai chờ phụ mẫu thuận dâu con

Gia đình quý mến không sao bỏ

Hai họ yêu chiều chẳng thể buông

Hôn lễ cử hành vui trọng thể

Trăm năm đã tính cuộc vuông tròn.

 

Lê Trường Hưởng