ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC

ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC

Lòng dân ý Đảng đã chan hòa

Mời gọi siêu cường giúp đỡ ta

Hợp tác đầu tư nhằm kiến quốc

Mở đường xây dựng phải kinh qua

Việt Nam kết bạn người nhân nghĩa

Đất nước coi chừng lũ giặc Hoa

Bắc thuộc ngàn năm luôn nhắc nhở

Dẻo mềm miệng lưỡi chúng không tha.

Liêu Đình Bá

 

BÀI HỌA

 

 

ĐOÀN KẾT VẠCH MẶT BA TÀU   

            (Bát vỹ âm "a")

Chia  rẽ   ASEAN   cảnh  bất  hòa

Chiêu trò  hiểm độc muốn ngăn ta

Tuần  tra   khu  vực  đừng  đi  quá

Giám sát biển Đông chớ bước qua

Hù dọa  siêu cường  cơn  mộng bá

Răn  đe  nước  nhỏ  giấc  mơ  Hoa

Đấu tranh  hợp tác  Tàu  thâm  phá

Khôn khéo dẻo mềm Khựa chả tha

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

BÀI HỌA

 

LIÊN KẾT

 

Việt- Mỹ xưa nay vốn chẳng hòa

Lần này phá lệ đến cùng ta

Bang giao tích cực niềm tin đến

Đối thoại hận thù dĩ vãng qua

Kinh tế đầu tư nhanh tiến triển

Môi trường hợp tác sẽ đơm hoa

Tạo thêm sức mạnh ngăn phương Bắc

Khát vọng ngàn đời vẫn thiết tha.

 

Liêu Đình Tự

 

BÀI HỌA

 

TOÀN DÂN NHƯ MỘT

 

Như một lòng dân đã hợp hòa

Bác Hồ thuở ấy chỉ cho ta

Bắt tay nước Mỹ xưa từng lỡ

Hợp tác Hoa Kỳ hiện phải qua

Di Chúc Phật Hoàng ngăn phía Bắc

Lời răn Tiên Đế chặn Trung Hoa

Ghi xương khắc cốt thời đô hộ

Bảo vệ non sông giặc chẳng tha!

 

Lê Trường Hưởng

 

BÀI HỌA

 

LỜI DẶN TỔ TIÊN

 

Chủ nghĩa làm nên nước Cộng Hòa

Năm châu thế đứng bạn cùng ta

Canh tân từng bước dài tranh đấu

Cải cách liên hoàn lịch sử qua

Chín đoạn lưỡi bò nay áp đặt

Tam sa thành phố nợ thù Hoa

Máu xương tiên tổ bao đời dặn

Bảo vệ sơn hà nhớ thiết tha.

 

Thái Nguyên Bình

 

 

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn Thái Nguyên Bình gởi bài họa hay lắm. Chúc anh luôn khỏe

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

LỜI DẶN TỔ TIÊN

Chủ nghĩa làm nên nước Cộng Hòa

Năm châu thế đứng bạn cùng ta

Canh tân từng bước dài tranh đấu

Cải cách liên hoàn lịch sử qua

Chín đoạn lưỡi bò nay áp đặt

Tam sa thành phố nợ thù Hoa

Máu xương tiên tổ bao đời dặn

Bảo vệ sơn hà nhớ thiết tha

Thái Nguyên Bình

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Bài họa chú Tự hay lắm. Việt Nam cũng như Nhật Bản không quên hai quả bom nguyên tử trút xuống hai quần đảo...nhưng khép lại quá khứ hướng tới tương lai. Lòng dân Hà Nội và Sài Gòn từ sân bay đến hội trường hai bên đường người đông đúc chen lấn để nhìn đoàn xe Tổng thống Obama đi qua vẫy chào nồng nhiệt. Cảm ơn chú đã tham gia họa.

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Hưởng cảm ơn anh với bài họa rất hay như một lời nhắc nhở của tiên tri, chúc anh sức khỏe an lạc!

Lê Trường Hưởng

Góp với anh Liêu Đình Bá bài họa!

TOÀN DÂN NHƯ MỘT

Như một lòng dân đã hợp hòa

Bác Hồ thuở ấy chỉ cho ta

Bắt tay nước Mỹ xưa từng lỡ

Hợp tác Hoa Kỳ hiện phải qua

Di Chúc Phật Hoàng ngăn phía Bắc

Lời răn Tiên Đế chặn Trung Hoa

Ghi xương khắc cốt thời đô hộ

Bảo vệ non sông giặc chẳng tha!

Lê Trường Hưởng

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Bình Xuyên cảm ơn anh đã góp bài họa hay, chúc anh sức khỏe nhiều niềm vui!

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

LIÊN KẾT

Việt- Mỹ xưa nay vốn chẳng hòa

Lần này phá lệ đến cùng ta

Bang giao tích cực niềm tin đến

Đối thoại hận thù dĩ vãng qua

Kinh tế đầu tư nhanh tiến triển

Môi trường hợp tác sẽ đơm hoa

Tạo thêm sức mạnh ngăn phương Bắc

Khát vọng ngàn đời vẫn thiết tha.

 

Liêu Đình Tự

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Chào anh Liêu Đình Bá.

Góp cùng anh bài họa

ĐOÀN KẾT VẠCH MẶT BA TÀU   

                              (Bát vỹ âm "a")

Chia  rẽ   ASEAN   cảnh  bất  hòa

Chiêu trò  hiểm độc muốn ngăn ta

Tuần  tra   khu  vực  đừng  đi  quá

Giám sát biển Đông chớ bước qua

Hù dọa  siêu cường  cơn  mộng bá

Răn  đe  nước  nhỏ  giấc  mơ  Hoa

Đấu tranh  hợp tác  Tàu  thâm  phá

Khôn khéo dẻo mềm Khựa chả tha

Nguyễn Bình Xuyên