BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ

BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ

(Họa thơ Hồ Văn Thiện)
 

Sức dân như nước – lật nâng thuyền
Trọng dụng hiền tài lái chính chuyên
Chọn mặt gửi vàng người ái quốc
Cầm cân nảy mực chớ chuyên quyền
Bao vua thịnh trị sao quên được
Mấy chúa suy tàn vẫn nhớ nguyên
Đâu một hai ngày sinh hiểm họa
Thẳng tay ngăn chặn phải thường xuyên.

Liêu Đình Bá