ANH HÙNG NGUYỄN TRÃI

TIỂU SỬ NGUYỄN TRÃI

Nguyễn Trãi sinh năm 1380 mất ngày 19/9/1442. Quê làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội. Công thần giúp nhà hậu Lê chống quân Minh xâm lược và giúp Hồ Quý Ly mưu kế tiêu diệt nhà Minh cướp nước ta.

Cha: Nguyễn Phi Khanh. Mẹ: Trần Thị Thái - Con gái thứ ba của quan Tư Đồ: Trần Nguyên Đán. Có 5 vợ và 7 người con trai.

Chính trị gia, nhà thơ, nhà địa lý học, nhà sử học.

Tác phẩm chính: Bình Ngô Đại Cáo, Quân Trung Mệnh tập, Dư Địa Chí.

 

ANH HÙNG NGUYỄN TRÃI

Khí phách anh hùng một tấm gương

Hai triều khởi nghiệp giúp quân vương

Góp phần Lê Lợi cùng mưu tính

Tương kiến Quý Ly để mở đường

Hiểm họa xâm lăng dày đất nước

Đầu tàu chống giặc giữ quê hương

Nỗi đau trút xuống toàn gia tộc

Oan án Chi Viên* cảnh đoạn trường.

 

Liêu Đình Bá

* Vụ án Lệ Chi Viên

 

BÀI HỌA

NGUYỄN TRÃI - CÔN SƠN

 

Đâu màng danh lợi giữa triều đình

Về với Côn Sơn sáng bóng hình

Hoa nguyệt thả hồn nơi tĩnh mịch

Rượu thơ mở dạ chốn thanh bình

Hòa cùng rừng thẳm lòng đa cảm

Quyện với suối trong nét hữu tình

Xa chốn quan trường đầy gió bụi

Say cùng cảnh đẹp nước non mình.

 

Đào Nguyên Lịch

 

BÀI HỌA

 

 

ANH HÙNG DÂN TỘC

Anh hùng dân tộc sáng nêu gương

Phụ  tá   hai  triều  giúp  đế  vương

Thái  học  Đại  Ngu  soi  chỉ hướng

Tham mưu Lê Lợi vạch con đường

Bình Ngô Đại Cáo vang muôn trượng

Kế  sách  diệt Minh tỏa ngát hương

Quốc tính Phục hầu ban sắc thưởng

Lệ   Chi  tam  tộc  thác  oan  trường

Nguyễn Bình Xuyên

 

BÀI HỌA

 

 

HIỀN TÀI ĐẤT VIỆT

 

Trọng thần Nguyễn Trãi sáng như gương

Tài đức lưỡng toàn phụng đế vương

Hộ quốc kinh bang xây sự nghiệp

Phò vua tế thế dựng triều đường

Trận đồ thao lược ngời trang sử

Binh pháp tinh tường rạng sắc hương

" Đại cáo Bình Ngô" lời bất hủ

Thanh danh vọng trọng mãi tồn trường.

 

Liêu Đình Tự

 

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn chú Tự họa bài này hay quá.

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa:

 

HIỀN TÀI ĐẤT VIỆT

 

Trọng thần Nguyễn Trãi sáng như gương

Tài đức lưỡng toàn phụng đế vương

Hộ quốc kinh bang xây sự nghiệp

Phò vua tế thế dựng triều đường

Trận đồ thao lược ngời trang sử

Binh pháp tinh thông rạng sắc hương

" Đại cáo Bình Ngô" lời bất hủ

Thanh danh vọng trọng mãi tồn trường.

 

Liêu Đình Tự

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Bình Xuyên họa nhanh, bài thơ rất hay, anh cũng thuộc sử...Đại Ngu của Hồ Quý Ly. Chúc anh ra nhiều thơ hay

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Chào anh Liêu Đình Bá

Góp vui cùng anh bài họa.

ANH HÙNG DÂN TỘC

Anh hùng dân tộc sáng nêu gương

Phụ  tá   hai  triều  giúp  đế  vương

Thái  học  Đại  Ngu  soi  chỉ hướng

Tham mưu Lê Lợi vạch con đường

Bình Ngô Đại Cáo vang muôn trượng

Kế  sách  diệt Minh tỏa ngát hương

Quốc tính Phục hầu ban sắc thưởng

Lệ   Chi  tam  tộc  thác  oan  trường

Nguyễn Bình Xuyên

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Xin chào anh Nguyên Lịch đã tặng bài thơ Nguyễn Trãi - Côn Sơn rất hay. Mong anh cứ vào chơi cho vui chứ đâu nhất thiết phải theo vần bài xướng. Tốc độ bút anh tôi kính nể. Cảm ơn anh nhiều.

Nguyên Lịch

Góp thêm cùng bác

NGUYỄN TRÃI - CÔN SƠN

 

Đâu màng danh lợi giữa triều đình

Về với Côn Sơn sáng bóng hình

Hoa nguyệt thả hồn nơi tĩnh mịch

Rượu thơ mở dạ chốn thanh bình

Hòa cùng rừng thẳm lòng đa cảm

Quyện với suối trong nét hữu tình

Xa chốn quan trường đầy gió bụi

Say cùng cảnh đẹp nước non mình.

LSV

Chuyện vui !

He.he... Chào bác Liêu Đình Bá.

Vì bác ghi Cụ mất năm 1942 nên LSv mới tính ra đến "bi giừ" thì Cụ mới mất có 74 năm mừ!

Nói chuyện cho vui í mừ! ... !!!

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn bạn LSV đọc và phát hiện sai năm mất của Nguyễn Trãi vì tôi gõ nhầm và sửa lại ngay.

Còn bạn nói Nguyễn Trãi mất cách nay 74 năm là lầm to rồi. Dù sao cũng cảm ơn bạn

LSV

Nguyễn Trãi thọ ngang Vua Hùng!

Nguyễn Trãi sinh năm 1380 mất ngày 19/9/1942... (?!)

Công nhận Cụ Nguyễn Trãi sống dai thật, những 562 năm lận, cụ mới mất cách đây có 74 năm thôi. Thọ ngang với Vua Hùng! 

Cảm ơn tác giả đã cung cấp thông tin.