NHÌN LẠI SỬ

VUA LÊ CHIÊU THỐNG

Hoàng Lê thống nhất chí viết: "Nước nam ta từ khi có Đế, có Vương tới nay, chưa thấy bao giờ có ông Vua luồn cúi đê hèn đến thế"

Ông mất ngày 16 tháng 10 âm lịch năm 1793 tại Yên Kinh (Trung Quốc). Nhà Thanh chôn ông theo nghi thức Tướng công.

 

NHÌN LẠI SỬ

 

Lê Chiêu Thống chết ở bên Tàu

Cố vị ngai vàng chẳng được lâu

Cầu viện nhà Thanh mong đối phó

Ôm chân Sĩ Nghị chạy theo hầu

Vương triều Nguyễn Huệ người chinh phục

Hoàng Đế Càn Long kẻ đở đầu

Thần tốc Tây Sơn giành thắng lợi

Muôn đời lịch sử mãi in sâu.

 

Liêu Đình Bá

 

BÀI HỌA:

 

CUỘC ĐỜI LÊ CHIÊU THỐNG

Chiêu Thống nhà vua chết đất Tàu

Ngai vàng cương thổ chẳng bao lâu

Mưu cầu viện giặc cho ân huệ

Ban tước nào quên nghĩa đáp hầu

Phủ phục bên chân Tôn Sĩ Nghị

Mạc Lê nép đứng Đế Nam đầu

Suy kim luận cổ còn in dấu

Lịch sử căm hờn mối hận sâu.

Thái Nguyên Bình

 

BÀI HỌA

LÊ CHIÊU THỐNG

 

Mả Tổ rước Voi tận xứ Tàu

Hại dân bán nước chẳng bền lâu

Van xin Sĩ Nghị cam quy thuận

Lạy lục Càn Long chịu phục hầu

Bố trận Quang Trung đà chiến đấu

Bài binh Nguyễn Huệ đã đương đầu

Quê người Chiêu Thống vùi thân xác

Vết nhục sử sanh mãi khắc sâu!

 

Lê Trường Hưởng

 

BÀI HỌA

 

 

BÁN NƯỚC CẦU VINH !

 

Chiêu Thống lưu vong chết đất Tàu

Ngai  vàng   kế  vị   chửa   bao   lâu

Nhà Thanh cầu viện hòng nương náu

Tổng đốc  ôm chân  phủ  phục  hầu

Nguyễn Huệ điều binh thề quyết đấu

Duy Kỳ  theo giặc  chẳng  quay đầu

Xứ  người   bỏ  xác   còn   ghi   dấu

Bán  nước  cầu  vinh . Tội  lún  sâu 

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

BÀI HỌA

 

 

THAM VINH

Tham vinh Chiêu Thống cậy quân Tàu

Ảo tưởng hão huyền mộng chẳng lâu

Cõng rắn mang danh tên bán nước

Rước voi làm kiếp bọn chư hầu

Dứt tình non Việt gây thù địch

Đoạn nghĩa dân Nam lại đối đầu

Bia miệng ngàn đời lưu sử tích

Tiền đồ tên tuổi đã chìm sâu

Liêu Đình Tự

 

BÀI HỌA

 

CẢNH TỈNH

 

Tình cảnh nước Nam khó thoát Tàu

Đôi bên cấu kết đã từ lâu

Chữ vàng kèm tệ làm mờ mắt

Bốn tốt giăng câu cựa móc hầu

Vũng Áng dưòng như đang tắc họng

Trường Sa liệu có giám đương đầu

Thành Đô thuở ấy chưa minh bạch

Nào biết sơn hà đắm biển sâu ?

 

                    18-5-2016
                Hồ Văn Thiện

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Xin kính chào bác Thiện rất vui được bác đến thăm tặng bài họa hay:

" Vũng Áng dường như đang tắc họng

Trường Sa liệu  có dám đương đầu"

Cảm ơn bác chúc bác sức khỏe, an lạc!

Hồ Văn Thiện

Bài họa

Gửi bác bài họa tá vận

           CẢNH TỈNH

 

Tình cảnh nước Nam khó thoát Tàu

Đôi bên cấu kết đã từ lâu

Chữ vàng kèm tệ làm mờ mắt

Bốn tốt giăng câu cựa móc hầu

Vũng Áng dưòng như đang tắc họng

Trường Sa liệu có giám đương đầu

Thành Đô thuở ấy chưa minh bạch

Nào biết sơn hà đắm biển sâu ?

 

                    18-5-2016
                Hồ Văn Thiện

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Bình Xuyên cảm ơn anh đã cảm nhận tham gia bài họa hay, chúc anh sức khỏe gặt hái nhiều niềm vui!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Hưởng cảm ơn anh đã cảm nhận gửi bài họa hay, chúc anh sức khỏe tràn đầy thi hứng!

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Thái Nguyên Bình đã cảm nhận tham gia bài họa hay, chúc anh sức khỏe bút lực1

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa:

THAM VINH

Tham vinh Chiêu Thống cậy quân Tàu

Ảo tưởng hão huyền mộng chẳng lâu

Cõng rắn mang danh tên bán nước

Rước voi làm kiếp bọn chư hầu

Dứt tình non Việt gây thù địch

Đoạn nghĩa dân Nam lại đối đầu

Bia miệng ngàn đời lưu sử tích

Tiền đồ tên tuổi đã chìm sâu

Liêu Đình Tự

Nguyễn Bình Xuyên

Bài Họa

Góp họa cùng anh Liêu Đình Bá

BÁN NƯỚC CẦU VINH !

 

Chiêu Thống lưu vong chết đất Tàu

Ngai  vàng   kế  vị   chửa   bao   lâu

Nhà Thanh cầu viện hòng nương náu

Tổng đốc  ôm chân  phủ  phục  hầu

Nguyễn Huệ điều binh thề quyết đấu

Duy Kỳ  theo giặc  chẳng  quay đầu

Xứ  người   bỏ  xác   còn   ghi   dấu

Bán  nước  cầu  vinh . Tội  lún  sâu 

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

 

 

Lê Trường Hưởng

Chào anh Liêu Đình Bá!

LÊ CHIÊU THỐNG

 

Mả Tổ rước Voi tận xứ Tàu

Hại dân bán nước chẳng bền lâu

Van xin Sĩ Nghị cam quy thuận

Lạy lục Càn Long chịu phục hầu

Bố trận Quang Trung đà chiến đấu

Bài binh Nguyễn Huệ đã đương đầu

Quê người Chiêu Thống vùi thân xác

Vết nhục sử sanh mãi khắc sâu!

 

Lê Trường Hưởng

 

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

CUỘC ĐỜI LÊ CHIÊU THỐNG

Chiêu Thống nhà vua chết đất Tàu

Ngai vàng cương thổ chẳng bao lâu

Mưu cầu viện giặc cho ân huệ

Ban tước nào quên nghĩa đáp hầu

Phủ phục bên chân Tôn Sĩ Nghị

Mạc Lê nép đứng Đế Nam đầu

Suy kim luận cổ còn in dấu

Lịch sử căm hờn mối hận sâu.

Thái Nguyên Bình