NỖI LÒNG HÀNH KHẤT

NỖI LÒNG HÀNH KHẤT

Mỗi khi tết đến nghĩ thêm sầu

Số phận bần hàn chịu khổ đau

Kẻ ở vi la như phủ chúa

Người không nhà cửa sống gầm cầu

Giàu sang biểu hiện luôn thừa mứa

Nghèo khó xin ăn mãi cúi đầu

Bị gậy chui luồn đi khắp nẻo

Nương nhờ giúp đỡ áo cơm nhau.

                                  Liêu Đình Bá

 

BÀI HỌA:

 

NÔI LÒNG CÁI BANG !

 

Tết  đến  lang  thang  tủi  kiếp sầu

Xuân  về  số  phận  nhục  đời  đau

"Người làm" biệt  thự  xe hơi... tậu

"Ông  chủ" mái hiên  bị  gậy ...cầu 

"Đầy  tớ"  vét  vơ   luồn  mặt   giấu

Tham lam nhặt nhạnh cúi gằm đầu

Cái Bang  chẳng chốn  nơi neo đậu

Cuộc sống không nhà dựa lẫn nhau

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

BÀI HỌA

PHẬN ĐỜI

Hành khất đời sao mãi khổ sầu

Đường trần dong ruổi nghĩ thêm đau

Áo cơm chật vật lo bươn chải

Mệnh số hẩm hiu cố gượng cầu

Kiếm sống lang thang nơi cuối phố

Mưu sinh lặn lội chốn giang đầu

Họ hàng thân tộc không nơi tựa

Cơ cực ngày dài cứ đuổi nhau.

Liêu Đình Tự

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Cảm ơn anh Đắc Công sang thăm trang và khích lệ, chúc anh sức khỏe nhiều niềm vui!

Nguyễn Đắc Công

Chúc mừng

Chúc mừng bác Liêu Đình Bá với bài thơ cảm thán thật là hay

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Xin chào anh Bình Xuyên cảm ơn anh đã thăm trang gửi bài họa hay, chúc anh sức khỏe tràn đầy thi hứng!

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

PHẬN ĐỜI

Hành khất đời sao mãi khổ sầu

Đường trần dong ruổi nghĩ thêm đau

Áo cơm chật vật lo bươn chải

Mệnh số hẩm hiu cố gượng cầu

Kiếm sống lang thang nơi cuối phố

Mưu sinh lặn lội chốn giang đầu

Họ hàng thân tộc không nơi tựa

Cơ cực ngày dài cứ đuổi nhau.

Liêu Đình Tự

Nguyễn Bình Xuyên

Bài Họa

Góp cùng anh Liêu Đình Bá bài họa

 

NÔI LÒNG CÁI BANG !

 

Tết  đến  lang  thang  tủi  kiếp sầu

Xuân  về  số  phận  nhục  đời  đau

"Người làm" biệt  thự  xe hơi... tậu

"Ông  chủ" mái hiên  bị  gậy ...cầu 

"Đầy  tớ"  vét  vơ   luồn  mặt   giấu

Tham lam nhặt nhạnh cúi gằm đầu

Cái Bang  chẳng chốn  nơi neo đậu

Cuộc sống không nhà dựa lẫn nhau

 

Nguyễn Bình Xuyên