NĂM THÂN KHỞI SẮC

NĂM THÂN KHỞI SẮC

(Họa thơ Hồ Văn Thiện)

Khỉ đến năm này xuất khẩu tăng

Đầu ra sản phẩm hết lằng nhằng

Hiền tài đất nước chung công sức

Chắc chắn Việt Nam đủ kỹ năng

Cải cách đầu tư thay bộ mặt

Kinh qua đổi mới dựng cao tầng

Bài trừ tệ nạn an ninh ổn

Vững lái con thuyền phá vỡ băng.

Liêu Đình Bá

 

 

BÀI HỌA:

NĂM THÂN KHỞI SẮC

 

Năm  Thân   xuất  khẩu   sẽ  gia  tăng

Sản phẩm lưu thông hết vướng nhằng

Góp  sức   Bộ  Ngành  nhiều  cố  gắng

Chung tay Doanh Nghiệp hiến tài năng

Môi  trường   pháp  lý  cần   bình  lặng

Cải   cách   đầu   tư   hết   nấc  tầng

Kinh  tế   tư  nhân   nhằm  đích  thẳng

Năm  Thân  khởi sắc  chay  băng băng

 Nguyễn Bình Xuyên

 

 

BÀI HỌA:

 

NIỀM TIN

Hội nhập đăng đàn kinh tế tăng

Thi trường xuất khẩu hết nhùng nhằng

Nguồn thu ngân sách trên đà vượt

Tiềm lực nước nhà đủ khả năng

Hợp tác đầu tư đa dạng hóa

Bang giao  kết cấu nối liên tầng

An ninh ổn định luôn bền vững

Đột phá phủ đầu chướng ngại băng.

Liêu Đình Tự

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm

Xin chào anh Đắc Công rất vui được anh ghé thăm trang có lời cảm nhận, chúc anh sức khỏe nhiều niềm vui, hẹn gặp lại!

Nguyễn Đắc Công

Lời chào

Kính chào bác Liêu Đình Bá ; Hôm nay ĐC ghé thăm trang bác thấy bác đã lên trang nhiều bài mới giao lưu cùng các bạn thơ sau khi vnweblogs được phục hồi lại,chúc bác luôn vui khỏe sáng tác nhiều thơ hay nhé

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa:

NIỀM TIN

Hội nhập đăng đàn kinh tế tăng

Thi trường xuất khẩu hết nhùng nhằng

Nguồn thu ngân sách trên đà vượt

Tiềm lực nước nhà đủ khả năng

Hợp tác đầu tư đa dạng hóa

Bang giao  kết cấu nối liên tầng

An ninh ổn định luôn bền vững

Đột phá phủ đầu chướng ngại băng.

Liêu Đình Tự

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn anh bình Xuyên với bài họa hay, chúc anh sức khỏe an lạc!

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

NĂM THÂN KHỞI SẮC

 

Năm  Thân   xuất  khẩu   sẽ  gia  tăng

Sản phẩm lưu thông hết vướng nhằng

Góp  sức   Bộ  Ngành  nhiều  cố  gắng

Chung tay Doanh Nghiệp hiến tài năng

Môi  trường   pháp  lý  cần   bình  lặng

Cải   cách   đầu   tư   hết   nấc  tầng

Kinh  tế   tư  nhân   nhằm  đích  thẳng

Năm  Thân  khởi sắc  chay  băng băng