ĐẦU NĂM ĐI LỄ

ĐẦU NĂM ĐI LỄ

Đây kìa rực rỡ chậu phong lan

Buổi sáng quang mây nắng tỏa tràn

Ngày Tết hoa tươi vừa mới nở

Mùa xuân sắc thắm nhụy chưa tàn

Vào chùa lẳng lặng tâm cầu nguyện

Đến Phật yên lòng chẳng thở than

Trước cổng ăn xin ngồi dọc lối

Mong sao hết thấy cảnh cơ hàn.

Liêu Đình Bá

 

BÀI HỌA

ĐI LỄ ĐẦU NĂM

(Họa đảo vận - Bát vỹ "an")

 

Đi  lễ  đầu  năm  tránh  rét  hàn

Vào Chùa bái Phật chả lời than

Hoa   tươi, nụ  hé  vừa   ra  tán

Sắc thắm nhụy rơi thấy chửa tàn

Tiếng mõ cầu kinh mong xán lạn

Hồi chuông nguyện thỉnh ước mơ tràn

Kiếp  người  vất  vả  mau  qua  nạn

Cùng  đón  ánh  dương  mãi tỏa lan

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

BÀI HỌA

 

NỖI NIỀM XUÂN

Ngày xuân ngây ngất sắc hoàng lan

Rạo rực trăm hoa trải mộng tràn

Rực rỡ ngàn mai khoe nước biếc

Bâng khuâng dặm liễu ngại ngày tàn

Thỏa lòng vạn thọ say niềm ước

Xót phận hồng đơn nức tiếng than

Trước cảnh đông quân khao khát ấy

Nỗi lòng chan chứa cảnh đông hàn.

Liêu Đình Tự

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Bình Xuyên đã ghé thăm và để lại bài họa hay.Chúc anh sức khỏe nhiều niềm vui! 

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Góp họa cùng bác Bá

NỖI NIỀM XUÂN

Ngày xuân ngây ngất sắc hoàng lan

Rạo rực trăm hoa trải mộng tràn

Rực rỡ ngàn mai khoe nước biếc

Bâng khuâng dặm liễu ngại ngày tàn

Thỏa lòng vạn thọ say niềm ước

Xót phận hồng đơn nức tiếng than

Trước cảnh đông quân khao khát ấy

Nỗi lòng chan chứa cảnh đông hàn.

Liêu Đình Tự

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

ĐI LỄ ĐẦU NĂM

(Họa đảo vận - Bát vỹ "an")

 

Đi  lễ  đầu  năm  tránh  rét  hàn

Vào Chùa bái Phật chả lời than

Hoa   tươi, nụ  hé  vừa   ra  tán

Sắc thắm nhụy rơi thấy chửa tàn

Tiếng mõ cầu kinh mong xán lạn

Hồi chuông nguyện thỉnh ước mơ tràn

Kiếp  người  vất  vả  mau  qua  nạn

Cùng  đón  ánh  dương  mãi tỏa lan

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

P/s : Tôi chưa mở lại trang vnweblogs nên vẫn ở "ngôi nhà cũ' theo địa chỉ :Thơ Nguyễn Bình Xuyên blogspot.com  xin mời ghé thăm