CHỢ NỔI MIỀN TÂY

CHỢ NỔI MIỀN TÂY
 
Chợ nổi neo thuyền đợi khách đâu?
Bán mua thương nhớ mỗi khi sầu
Trưng bày tiếp thị trao vài ý
Giới thiệu chào hàng hẹn mấy câu
Lay lắt chơi vơi đò mặt nước
Cô đơn lạnh lẽo bến giang đầu
Đem lòng cảm mến chàng thi sĩ
Ngại đến khi gần vướng víu râu
 

Liêu Đình Bá